กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีองค์ประกอบต่อไปนี้

  1. เป็นกฎหมาย
  2. ในเรื่องใดก็ตาม เช่น การใช้อำนาจรัฐ การเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง
  3. โดยต้องเกี่ยวกับการปกครองรัฐ
  4. ในระดับรัฐ มิใช่เพียงเอกชน หรือองค์กรท้องถิ่น
  5. ไม่จำกัดรูปแบบว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ อาจเป็นจารีตหรือธรรมเนียมทางการเมืองการปกครองก็เป็นได้

ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ก็ย่อมถือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ เช่นกัน

ส่วน รัฐธรรมนูญ ที่หมายถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หาได้เป็นสิ่งเดียวกับ “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” ไม่ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “กฎหมายรัฐธรรมนูญ”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: